top of page

Satranç Atölyesi

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunun ortaya çıkması, eğitim sisteminde önemli bir yer almasını sağlamıştır. Satranç çocukların yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına da katkıda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra satranç çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

Planlama

Çocuklar satranç ile uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve hedeflerine ulaşmak için adım adım ilerlemeyi öğrenirler. Aynı zamanda farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yapmayı öğrenirler.

 

Seçenekleri Değerlendirme

Satranç ile çocuklar gördükleri ilk seçeneği tercih etmek yerine; alternatifleri düşünmeyi ve farklı durumlar için her bir alternatifin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmeyi öğrenirler.

 

İmgeleme (Gözünde Canlandırma)

Çocuklar, bir seri olay olmadan önce olayları ve durumları gözlerinde canlandırmayı öğrenirler. İmgeleme yeteneğini geliştirmek, taşlara dokunmadan önce bir hamleyle başlayıp daha sonra birkaç hamleyi zihinlerinde canlandırmaları çok sayıda pratik ile sağlanır.

 

Odaklanma (Dikkat Toplama)

Satranç, dikkatle gözlemlemeyi ve konsantre olmayı öğretir.

 

Kuvvetli Analiz

Satranç çocuklara, tek tek ya da ardışık birçok olayı değerlendirmeyi öğretir. Olacaklar bana yardım mı eder yoksa zarar mı verir, sorusunun cevabını mantıklı olarak düşünerek bulmaya yardımcı olur. Ani tepkiler vermek yerine, durum ve olayları analiz ederek bir davranışta bulunmayı destekler.

 

İleriyi Düşünme (Görme)

Çocuklar, satranç ile bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Çocuk yaptığı her hamlenin ardından gelecek tepkiyi ve bu tepkiye ne cevap vereceğini düşünmeye başlar. Satranç, zaman içinde sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir.

 

Kuramsal Düşünme

Satranç, çocuklara, periyodik olarak detayları bırakarak büyük resmi görmeyi öğretir. Aynı zamanda model oluşturmaya ve bu modeli farklı ama ilişkili durumlarda kullanmaya yardımcı olur.

Tüm bunların yanı sıra çocukların birçok düşünceye eşzamanlı olarak ulaşmasına yardımcı olur. Herhangi bir durumda birden fazla seçeneği aynı anda değerlendirmeyi öğrenirler. Kritik durumlarda iyi düşünme, daha iyi problem çözme, bağımsız ve doğru karar verme yeteneği kazanır ve geliştirirler.

bottom of page