top of page

Gelişim Takibi

Okulumuzda her gün danışman pedagoğumuz bulunmaktadır. Kurum pedagoğumuz çocuklarımızla bire bir vakitler geçirerek onları yakından tanır ve gözlemler. Sınıf öğretmenininde katkıları ve gözlemlerini alır. Böylelikle bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim alanlarında çocuğun yaş grubundan beklenen becerileri gerçekleştirip gerçekleştiremediğini tespit eder ve raporlar. Çocuğun tutum, bilgi, beceri, davranış gibi kazanımlarına ait oldukça önemli olan gelişim raporları, okul öncesi eğitim kurumlarındaki amaçlı eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsar. Mevcut durumun değerlendirmesi yapılarak her ay aileye raporlama yapılır. Her çocuğun gelişimsel ilerleme hızı farklı olacağından yıl içerisinde ki tüm raporların ortak sonucu dikkate alınır. Gelişimsel kontrol listeleri, davranış değerlendirme formları ve sınıf gözlemleri gibi yöntemlerden elde edilen veriler ışığında hazırlanan gelişim raporları, öğrenme sürecinin çocuğun gelişimine olan etkisini ortaya koyması açısından ailelere yol gösterici olduğu gibi, eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve öğrenci merkezli bir şekilde planlanması için önemli veriler sağladığından eğitimciler adına da oldukça önemlidir.
Yine her dönem bir kere hazırlanan AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)testi uygulanır. Bu test klinik bir testtir ve sadece eğitimini almış kişilerce uygulanabilmektedir. AGTE, anne-baba ile ya da bakıcı, öğretmen ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. Yaşamın ilk 6 yılındaki gelişim, 154 madde ve dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim gibi 5 alt kategoride değerlendirilmektedir. Çocukların gelişimi, 0-3 aydan başlayarak 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlar halinde tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu ortamda yapılır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Uygulama sonucunda çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler elde edildiği gibi çocukla ilgili muhtemel gelişimsel gerilikler de tespit edilir. Bu uygulama her dönem bir kez yapılır ve gelişim gözlenir ilk dönem öğretmeni ile ikinci dönem aile ile görüşülerek tamamlanır.


Okulumuzda beş farklı alanda profesyoneller tarafından verilen branş dersleri mevcuttur. Bu derslere ait her dönem için bir kez olmak üzere çocuğun katıldığı branş alanına ait raporu hazırlanır. Müzik kulağı var mıdır? Dansa uygun mudur? Çizim yeteneği nasıldır? gibi soruların cevapları bu raporlarda bulunabilir.


Gelişim raporları çocuklarımızın güçlü yanlarını yansıttığı gibi desteklenmesi gereken yanlarını da yansıtır. Bu noktada yapmamız gereken, öğretmen ve okul aile işbirliği içinde kalarak çocuklarımızı nasıl destekleyebileceğimizle ilgili paylaşımda bulunmaktır.

bottom of page