top of page

Kostüm Odası Masal Dünyası

Masal dinleyen çocuk hayata hazırlanır

Okul öncesi dönemde gelişim alanlarını çok yönlü olarak besleyen unsurlardan birisi de masallardır. Çocuk edebiyatının en önemli ürünlerinden biri olan masallar genellikle toplumsal kökenleri olan, sözlü edebiyatın bir unsuru olarak gelişmiş ürünlerdir.

Masalın okul öncesi dönem çocuğuna faydaları

Okul öncesi dönem çocuğun bütün gelişim alanlarının hızlı bir ilerleme gösterdiği ve ileri yaşamını büyük ölçüde etkileyebilecek becerilerin edinildiği özel bir dönemdir. Bu sebeple okul öncesi dönem çocuğunun yoğun uyaran içeren bir ortama gereksinimi vardır.

Okul öncesi dönem çocuğu masal bağlamında düşünüldüğü zaman ilk olarak masal ve çocuğun dil gelişimine katkıları akla gelir. Ancak dil gelişim alanının yanı sıra masallar çocuğa diğer birçok gelişim alanlarında da katkı sağlar

d92dfe15-82f6-4d06-a61c-2774fe7fa3f7.jpg
bottom of page