top of page

Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımının Önemi

Reggio Emilia yaklaşımını önemli kılan faktörlerden birkaçı şunlardır; 

Fiziksel , sosyal ve duygusal çevresine önem vermesi,

Çocuğun yüz dili olduğuna vurgu yapması,

Çocuğun kendini gerçekleştirmesi ve bunu ifade etmesi için birçok yol olduğunu belirtmesi,

Her çocuğu güçlü, eşsiz ve yetenekli olarak görmesi,

Tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmesi olarak sıralanabilir. 

Reggio Emilia ve Kültür

Reggio Emilia kasabası dışındaki okullar Reggio  okulları demek değil,  Reggio Emilia yaklaşımından esinlenmiş okullardır.

Reggio Emilia kültüre uyarlanabilir ve öğretmenler bulundukları kültüre uygun müfredat oluşturabilirler. 

Reggio Emillia yaklaşımı kültüre uyarlanabilen bir yaklaşımdır ve bizim kültürümüze oldukça uygun ve benzer  bir felsefesi  vardır.

Öğretmene ve öğrenciye özgürlük sağlanmakta, kültür farkından ortaya çıkabilecek problemleri engellemektedir. 

 

Merak Tabanlı Eğitim

Merak tabanlı eğitim, gerek küçük öğrenimler, gerekse proje çalışmalarıyla çocuğunun anlamlı ve derinlemesine çalışmalar yapılmasını destekler.

Bu sayede çocuğun ilgisini ve dikkatini çekmek kolaylaşır. 

Öğrenme için gerekli motivasyon kendiliğinden belirir. 

Rinaldi, merakı pusulaya benzetir. Merakın bir pusula gibi çocukların araştırma ve öğrenme maceralarını yönlendireceğini ve yol göstereceğini belirtir. 

Merakı sayesinde çocuk kitapların veya öğretmenin çizdiği doğru yol üzerinden değil, kendi düşünce ve tasavvurlarının, kendi mantığının işaret ettiği yol üzerinden gidecek, böyleye kendi bilgisini yapılandırması konusunda oldukça aktif ve üstün bir rol üstlenecektir. 

Çocuğun 100 Dili

Reggio Emilia öğretmenleri  çocuğun ilgisine ve merakına hitap edecek şekilde müfredatı düzenlerler. 

Çocuğun ilgi ve meraklarını yaptığı çalışmalarda, öne sunduğu fikirlerini, kuramlarını, düşünce ve hislerini dile getirecekleri platformlar hazırlarlar. 

Reggio Emilia da çocuklar katılımcıdır. 

Aktif Sosyal bireylerdir. 

Anlam yapıcıdırlar. 

Bilginin ortak yapılandırıcılarıdır. 

Çocuğun kendisini ifade etmesi çocuğun yüz dili sayesinde gerçekleşir. 

Henüz dil gelişimini tamamlamamış olan erken çocukluk dönemini yaşayan, bu bireylerin kendilerini ifade etmesi dil aracı ile kısıtlı bırakılmamıştır.

Reggio Emilia Yaklaşımında Temel Prensipler

Çocuk İmajı

Öğretmen Rolü

Dökümantasyon/Belgelendirme

Çevrenin Rolü

Projeler ve Küçük Öğrenimler 

 

Reggio Emilia'da Çocuk İmajı

Çocuk güçlüdür, 

Çocuk zekidir,

Çocuk aktiftir,

Çocuk esnektir ,

Çocuk meraklıdır,

Çocuk araştırmacıdır,

Potansiyelini kullanmak için hakları vardır,

Çocuk tahmin edilemez (bu sebeple esnek eğitim verilmeli.)

Çocuk müfredatın merkezindedir.

Her bir çocuk birbirinden farklıdır. 

Çocuk kültürünü ve sosyal çevresini sınıfa taşıyabilir. 

Geleneksel Yaklaşımda Çocuk İmajı

Çocuk pasiftir,

Çocuk itaatkardır,

Çocuk ezber yapmak zorundadır, 

Çocuk ilgilerine yönelik çalışma yapamaz,

Öğretmenin yönetimi gerekli ve mecburidir. (aksi takdirde başarısız olunur.)

Dış denetim olmadan çocuk başaramaz. 

İçsel yönetime ulaşamaz. 

Potansiyeline inanılmadığı için, sadece küçük hedefler sunulur.

 Reggio Emilia Yaklaşımında Öğretmenin Rolü

Dinleyici ve gözlemcidir. 

Öğrenci kimliği vardır. 

Araştırmacıdır. 

Yardımcı ve rehberdir. 

Provakotördür. 

Geleneksel Yaklaşımda Öğretmenin Rolü

Anlatıcıdır,

Otoriterdir,

Bilginin merkezidir,

Kararları kendisi alır, plan ve programı tek başına kendisi yapar,

Bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda rehber olmaz, bilgiyi direk sunar,

Çocukların meraklarına yönelik çalışma yapmayı tercih etmez, çünkü çocuğun merakı sonrasında ortaya çıkan bilginin, anlayamayacağı kadar zor olduğunu düşünür. 

Merakı körüklemez, bilgiyi direk sunmasından dolayı merakı öldürür. 

Öğrenmeye teşvik etmez. 

bottom of page